Anbefaler hjemmeladestasjon for å unngå brann

Tall fra Elbilforeningen viser at 64 prosent av de som har elbil lader denne hjemme fra vanlig stikkontakt, og ikke fra godkjent ladestasjon. Dette øker risikoen for varmgang og brann i eldre elektriske anlegg.

– Vi anbefaler å investere i en hjemmeladestasjon, som kan gi opptil 50 prosent raskere lading, og er en mer robust og sikrere løsning enn en vanlig stikkontakt. Ved å installere en hjemmeladestasjon får du en egen kurs fra sikringsskapet og en jordfeilbryter som er egnet til formålet. Husk at dette gjelder sikkerheten i boligen din, sier Arnstein Dale, daglig leder i Vestgar Elektro.

Risikosport
Mange våger ikke å la tørketrommelen gå om natten, men å lade elbilen fra vanlig stikkontakt er mye farligere. Allikevel er det mange som gjør dette uten å bekymre seg.
– En vanlig stikkontakt er ikke beregnet for langvarig høy belastning. Ved belastning over tid kan dette medføre varmgang med påfølgende brann, advarer Dale, og legger til at dersom du lader i tordenvær, kan du også risikere overspenning som kan ødelegge elektronikken i bilen.
Normen NEK 400 fra 2014 angir krav til ladeuttak og ladestasjoner.
– Det kreves at man har en dedikert kurs, en jordfeilbryter som takler likestrøm og et overspenningsvern. Med installasjon av Mode 3, som er en dedikert hjemmeladestasjon, får du alt dette og du ivaretar både person-, brann-, og el-sikkerhet, sier Dale.

Kampanjetilbud

Vi kan tilby komplett montering av ladestasjon, fremlegg fra sikringsskap, jordfeilbryter og overspenningsvern til kampanjepris.

Fra 15.000-20.000,-

*Pris forutsetter at det er plass til utvidelse, kapasitet i sikringsskapet og god tilkomst til sikringsskap.

Kontakt oss for tilbud på telefon 400 30 210
innen 30. august.

Vestgar Elektro AS er registrert elektrovirksomhet og autorisert tele, – og kabel-TV installatør. Selskapet har 25 ansatte, hvorav 21 er montører /lærlinger. De ansatte i Vestgar Elektro AS har lang og bred kompetanse innen elektroinstallasjoner. Som eksempel kan nevnes: industrianlegg, kontor og bedrifter, modulbygg, eneboliger og hytter, skoler og barnehager, service, ex-installasjoner, provisoriske anlegg og Internkontroll. Selskapet er lokalisert på Kolltveit Kai.5

Kontakt oss 400 30 210

www.vestgarelektro.no